Przyjęcia do świetlicy 2024/2025

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 27.03.2024r. informuję, że wszyscy kandydaci do klas I na rok szk. 2024/2025, których rodzice złożyli karty zapisu do świetlicy/na obiady, zostali przyjęci.

Z poważaniem

Marta Oleszek

Data publikacji: 03-04-2024 19:34

Na skróty