Dokumenty

STATUT

 

 

PDFRegulamin oceniania zachowania (123,30KB)

PDFProcedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego (529,61KB)

PDFProcedura przyprowadzania i odbierania uczniów uczęszczających do szkoły (201,74KB)

PDFProcedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego (97,09KB)

PDFCeremoniał szkolny (249,87KB)

PDFKoncepcja pracy szkoły (2,46MB)

 

REGULAMINY

PDFPolityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (283,18KB)

 

Świetlica:

PDFRegulamin świetlicy szkolnej (115,46KB)

PDFRegulamin przyjęcia do świetlicy (68,32KB)

DOCXKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy (14,51KB)

PDFRegulamin stołówki szkolnej (88,21KB)

PDFRegulamin korzystania z obiadów (71,25KB)

 

PDFRegulamin biblioteki (290,52KB)

PDFRegulamin Rady Rodziców (67,10KB)

PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego (449,97KB)

PDFRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportow (189,70KB)

PDFRegulamin szatni (269,65KB)

PDFRegulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych (314,87KB)

PDFRegulamin Szczęśliwego Numerka (752,94KB)

PDFRegulamin zachowania ucznia w szkole (22,41KB)

 

Wnioski:

DOCXWniosek o przyjęcie do szkoły (10,02KB)

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

PDFSposoby sprawdzania osiągnięć uczniów kl. 1 - 3 (52,99KB)

PDFWymagania edukacyjne w klasach pierwszych (88,72KB)

PDFWymagania edukacyjne w klasach drugich (90,42KB)

PDFWymagania edukacyjne w klasach trzecich (80,05KB)

PDFWymagania z języka angielskiego - kl. 1 (691,14KB)

PDFWymagania z języka angielskiego - kl. 2 (704,12KB)

PDFWymagania z języka angielskiego - kl. 3 (823,23KB)

 

WYMAGANIA

JĘZYK POLSKI

PDFJęzyk polski kl. 4 (161,40KB)

PDFJęzyk polski kl. 5 (151,27KB)

PDFJęzyk polski kl. 6 (134,27KB)

PDFJęzyk polski kl. 7 (156,32KB)

PDFJęzyk polski kl. 8 (143,37KB)

 

MATEMATYKA

PDFMatematyka kl. 4 (120,33KB)

PDFMatematyka kl. 5 (117,38KB)

PDFMatematyka kl. 6 (96,53KB)

PDFMatematyka kl. 7 (80,48KB)

PDFMatematyka kl. 8 (100,86KB)

 

JĘZYK ANGIELSKI

PDFJęzyk angielski kl. 4 (198,72KB)

PDFJęzyk angielski kl. 5 (203,42KB)

PDFJęzyk angielski kl. 6 (269,88KB)

PDFJęzyk angielski kl. 7 (330,46KB)

PDFJęzyk angielski kl. 8 (309,31KB)

 

JĘZYK NIEMIECKI

PDFDSD kl. 5 (81,84KB)

PDFDSD kl. 6 (83,44KB)

PDFDSD kl. 7 (82,26KB)

PDFDSD kl. 8 (82,38KB)

PDFJezyk niemiecki kl. 7 (98,97KB)

PDFJezyk niemiecki kl. 8 (101,64KB)

 

BIOLOGIA

PDFBiologia kl. 4 (91,98KB)

PDFBiologia kl. 5 (97,11KB)

PDFBiologia kl. 7 (87,00KB)

PDFBiologia kl. 8 (116,74KB)

 

GEOGRAFIA

PDFGeografia kl. 5 (55,04KB)

PDFGeografia kl. 6 (58,61KB)

PDFGeografia kl. 7 (71,65KB)

 

HISTORIA

PDFHistoria kl. 5 (63,35KB)

PDFHistoria kl. 5 (89,12KB)

PDFHistoria kl. 6 (121,31KB)

PDFHistoria kl. 7 (115,10KB)

PDFHistoria kl. 8 (119,56KB)

 

FIZYKA

PDFFizyka kl. 7 (158,40KB)

PDFFizyka kl. 8 (147,87KB)

 

CHEMIA

PDFChemia kl. 7 i kl. 8 (123,16KB)

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PDFWOS kl. 7 (202,72KB)

PDFWOS kl. 8 (187,32KB)

 

PRZYRODA

PDFPrzyroda kl. 4 (149,91KB)

 

INFORMATYKA

PDFInformatyka kl. 4 (102,95KB)

PDFInformatyka kl. 5 (82,48KB)

PDFInformatyka kl. 6 (84,39KB)

PDFInformatyka kl. 7 (102,11KB)

PDFInformatyka kl. 8 (79,40KB)

 

MUZYKA

PDFMuzyka kl. 4 - 7 (588,29KB)

 

PLASTYKA

PDFPlastyka kl. 4 (87,72KB)

PDFPlastyka kl. 5 (76,12KB)

PDFPlastyka kl. 6 (88,04KB)

PDFPlastyka kl. 7 (83,93KB)

 

TECHNIKA

PDFTechnika kl. 4 (605,67KB)

PDFTechnika kl. 5 (613,81KB)

PDFTechnika kl. 6 (596,92KB)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PDFWychowanie fizyczne kl. 4 - 8 (81,93KB)

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PDFEDB kl. 8 (104,17KB)

 

RELIGIA

PDFReligia kl. 1 - 8 (150,36KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty