Rada Rodziców

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

 nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

PRZEWODNICZĄCA –Monika Budny ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJMonika Rycombel

SKARBNIK-Katarzyna Słomczyńska

SEKRETARZ –Agnieszka Łozińska

Członek PREZYDIUM

Katarzyna Kalinowska

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Wiśniowska

Adrianna Pawlust

Jagoda Górska-Mryc

DRODZY RODZICE!


 

W roku szkolnym 2023/2024

wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 5 złotych za miesiąc*

(5 złote na Radę Rodziców, czyli 50 złotych na cały rok, płaci się tylko za jedno dziecko)

Powyższą kwotę można wpłacać

przedstawicielom Rady Rodziców,

lub bezpośrednio na konto

41 9113 0004 3001 0013 8208 0001

*Kwota ta stanowi minimum na jakie
od Państwa liczymy. Jeżeli ktokolwiek z Rodziców chciałby

ofiarować większą kwotę będziemy bardzo wdzięczni.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

  • Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59z późn. zm.), statutu szkoły i  regulaminu.
  • Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole. Każda klasa ma swojego reprezentanta w Radzie Rodziców. Kadencja członków trwa jeden rok.
  • Celem działalności Rady Rodziców jest między innymi:  podejmowanie działań zmierzających do wspierania działalności szkoły, gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.
  • Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu  są ustalane corocznie w preliminarzu budżetowym.
  • Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rodzice uczniów

PDFRegulamin Rady Rodzicow.pdf (67,10KB)

 

Na skróty